Zespół

Daniel Rabczenko. Matematyk. Doktor nauk medycznych. W firmie odpowiada za koordynację i merytoryczną stronę prowadzonych prac. (LinkedIn, Pubmed)

DSCN6411Grażyna Cechosz-Rabczenko. Specjalistka w zakresie zdrowia publicznego. Ukończyła podyplomowe studia z metodologii prowadzenia badań klinicznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W firmie odpowiada za system jakości i nadzoruje całość procesu przetwarzania danych. Zajmuje się również budową eCRF.

Agnieszka Segiet. Matematyk i lekarz. Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Warszawskim i kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W firmie odpowiada za analizy statystyczne i raportowanie oraz doradztwo w zakresie planowania i prowadzenia badań klinicznych. (LinkedIn, PubMed).

Agnieszka Rukszto. Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W firmie zajmuje się tworzeniem i testowaniem eCRF. Jako koordynator projektów odpowiedzialna jest za nadzór nad kompletnością i terminowością procesu, komunikację pomiędzy stronami uczestniczącymi w badaniu oraz monitoring jakości danych. 

Kamila Szczurek. Studiowała na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W firmie jest koordynatorką projektów, a także zajmuje się programowaniem obliczeń statystycznych.