Lista procedur

Przetwarzanie danych i statystyka
 • DM001 Przetwarzanie Danych
 • DM002 Projektowanie CRF
 • DM003 Programowanie i Testowanie bazy Danych
 • DM004 Prowadzenie projektu przy użyciu pCRF
 • DM005 Prowadzenie projektu przy użyciu eCRF
 • DM006 Kontrola Danych
 • DM007 SAE Reconciliation
 • DM008 Zarządzanie Danymi Laboratoryjnymi
 • DM009 Ochrona Danych osobowych
 • DM010 Zarządzane Danymi Zewnętrznymi
 • DM011 Zamknięcie Bazy Danych
Procedury systemowe
 • PS001 Ochrona Informacji Poufnych
 • PS002 Zasady Przechowywania i Archiwizacji Dokumentacji
 • PS003 Administracja Systemem Komputerowym
 • PS004 Nadzór nad Dokumentacją
 • PS005 Nadzór nad Zapisami
 • PS006 Działania Korygujące i Zapobiegawcze
 • PS007 Audyty Wewnętrzne
 • PS008 Postępowanie z Niezgodnościami
 • PS009 Szkolenia i Dokumentacja Szkoleniowa