Randomizacja

Randomizacja jest standardem w badaniach klinicznych.

Mamy duże doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu procesu randomizacji – kopertowej, centralnej jak i prowadzonej w oparciu o IWRS (Interactive Web Response System), w układzie prostym, blokowym lub stratyfikowanym. 

Przygotowujemy indywidualne  procedury randomizacji dla konkretnego projektu. Projekt randomizacji odpowiada specyfice układu badania, uwzględnia ewentualną potrzebę zaślepienia badacza i pacjenta oraz awaryjną procedurę odślepienia.