Polityka firmy

Równouprawnienie
W firmie Instytut Edukacji i.e. pracujemy w niewielkim, zgranym zespole indywidualistów, w pełnym poszanowaniu wzajemnej ciężkiej pracy, różnorodności kulturowej oraz jesteśmy wolni od podziałów względem płci. Staramy się utrzymywać sprawiedliwe, kreatywne i przyjazne środowisko pracy. Dbamy o zacieśnianie relacji pomiędzy pracownikami poprzez liczne spotkania, szkolenia i tak zwane “burze mózgu”, dzięki którym wciąż się rozwijamy.
W firmie czujemy się jak w rodzinie!
 
 

Możliwości rozwoju
Podstawową zasadą jest to, że każdy pracownik ma możliwość wpływania na ścieżkę swojego rozwoju. Firma wspomaga go w tym, organizując lub sponsorując odpowiednie szkolenia – ściśle zawodowe lub dotyczące rozwoju osobistego (jak zarządzanie czasem). Zadania realizowane są w szerszym kontekście całego projektu, dając możliwość rozwoju na szerszym polu. Bardziej doświadczeni pracownicy przekazują w zorganizowany, lecz przyjazny sposób wiedzę młodszym. W miarę zdobywania doświadczenia każdy pracownik ma możliwość awansu.

 
 

Polityka obsługi klienta
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z klientami Instytut Edukacji i.e. posiada skrystalizowane, jasne procedury współpracy zwane Standardowymi Procedurami Operacyjnymi (SOP). Jednocześnie do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i z każdym nowym projektem doskonalimy nasz proces obsługi. Przed rozpoczęciem współpracy dokładnie precyzujemy zakres usług tworząc plan operacyjny w formie Protokołu Badania, DM Planów oraz SAP. Co jakiś czas przeprowadzamy wewnętrzne i zewnętrzne audyty, aby usprawnić te procedury. Po każdym projekcie staramy się zebrać opinie klientów w celu weryfikacji poziomu zadowolenia z naszych usług. Czasem otrzymujemy od nich rekomendacje oraz pisma polecające.