Wdrożyliśmy procedurę bezpiecznego kwalifikowanego elektronicznego podpisu przy użyciu platformy Autenti, dzięki czemu usprawniliśmy procedury bez konieczności spotykania się stron osobiście. Jednocześnie dzięki oszczędności papieru przyczyniamy się do ochrony zasobów naturalnych naszej planety.