Medical Writing

We współpracy z doświadczonymi pisarzami medycznymi przygotowujemy dokumenty związane z badaniem klinicznym, w tym:

 • Protokół Badania Klinicznego (CSP)
 • Raport końcowy z badań klinicznych (CSR)
 • Broszura Badacza (IB)
 • Formularz Świadomej Zgody (ICF)
 • publikacje medyczne celowane do czasopism o różnym IF

Wszystkie teksty medyczne zlecone nam traktujemy bardzo poważnie i dbamy zarówno o jakość statystyczną jak i wysoką wartość merytoryczną (medyczną).

Poza przygotowaniem treści publikacji zapewniamy również kompleksową obsługę na poziomie Editorial Management:

 • pomoc w wyborze czasopisma
 • rejestracja na koncie czasopisma
 • dostosowanie formy manuskryptów do potrzeb czasopisma
 • uzupełnienie potrzebnych danych
 • upload manuskryptu
 • korespondencja z czasopismem
 • informowanie klienta o statusie publikacji i jej zmianach.

Zapraszamy do współpracy!