Konsultacje

Ustalenie na etapie projektowania badania aspektów obliczeniowych jest kluczowym elementem badań biomedycznych.

Konsultujemy układ badania, pomagamy ustalić / doprecyzować punkty końcowe. Obliczamy rozmiar próby. Wszystkie prace prowadzimy w ścisłej współpracy z osobami odpowiedzialnymi za organizację badania, dbamy o wzajemne zrozumienie.

Wartość naszych konsultacji wynika nie tylko z merytorycznej wiedzy, ale również wieloletniego doświadczenia naszych statystyków, we współpracy przy różnorodnych projektami, a szczególnie w optymalizacji przebiegu pracy i korygowaniu błędów.