System zarządzania jakością

Przetwarzanie i analiza danych są ważną częścią procesu badania klinicznego. W związku z tym jakość świadczonych przez nas usług ma zasadnicze znaczenie.
Wszytskie działania opisane są standardowymi procedurami operacyjnymi (SOP).
Procedury są utworzone na podstawie wytycznych Society for Clinical Data Management (Good Clinical Data Management Practices Version 4.0).
Procedury SOP są cyklicznie weryfikowane i aktualizowane. 
 
Regularnie poddawani jesteśmy audytom zewnętrznym na zlecenie obsługiwanych przez nas firm.
 
System zarządzania jakością to nie tylko lista zasad, procedur i metod, ale również prawidłowa komunikacja wewnatrz zespołu, a także zarządzanie zadaniami i czasem pracy. Osiągamy to stosując spójny zestaw narzędzi informatycznych umożliwiających sprawną komunikację oraz wymianę informacji, doświadczeń i pomysłów.