Doświadczenie

Uczestniczyliśmy w pracach przy ponad 300 różnych badaniach medycznych (badaniach klinicznych faz I-IV i badaniach naukowych). 
Mamy doświadczenie zarówno w niewielkich projektach (badania biorównoważności), jak i w dużych badaniach wieloośrodkowych. Pracowaliśmy z firmami polskimi oraz zagranicznymi z ośrodkami umiejscowionymi na całym świecie. W największym obsługiwanym przez nas badaniu brało udział ponad 6000 pacjentów.
Posiadamy doświadczenie w obsłudze projektów komercyjnych i niekomercyjnych.
 
Nasz udział w projektach to:
  • planowanie designu i liczebności próby badania
  • dobór metod statystycznych
  • tworzenie listy randomizacyjnej i nadzór nad procesem randomizacji
  • planowanie i nadzorowanie zarządzaniem danymi
  • przygotowanie wzoru CRF na podstawie protokołu
  • tworzenie elektronicznej bazy danych (eCRF)
  • kontrola jakości danych
  • przygotowanie planu analizy statystycznej (SAP)
  • Obliczenia i raporty statystyczne

Pracujemy ściśle według aktualizowanego cyklicznie  zestawu Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP)