Medical Review & Coding

Przegląd medyczny (Medical Review) oraz kodowanie zdarzeń niepożądanych są niezbędnymi działaniami majacymi na celu zapewnienie jakości, spójności, poprawności i integralności danych.  

Dzięki współpracy ze specjalistami w różnych dziedzinach medycyny świadczymy usługi w zakresie weryfikacji danych w badaniu klinicznym (Medical Review).

Usługa ta obejmuje okresowe przeglądy danych, jak i raporty na życzenie klienta.

Medical Reviewer oprócz sprawdzania danych prowadzi również korespondencję (query) z badaczami oraz monitorami w systemie eCRF, gdzie dane są sprawdzane i weryfikowane.

Kodowanie działań niepożądanych AE i SAE odbywa się przy pomocy słowników MedDRA oraz WHO DRUG.