Biostatystyka

Statystycy pracujący w firmie łączą formalne wykształcenie matematyczne i medyczne. Dzięki temu możemy zaproponować współpracę od momentu planowania badania do etapu tworzenia raportu końcowego.
  • Wspieramy badaczy w planowaniu badania i tworzeniu jego protokołu
  • Wykonujemy obliczenia liczebności próby
  • Projektujemy listy randomizacyjne
  • Zarządzamy procesem randomizacji
  • Wszystkie obliczenia wykonujemy na podstawie zaakceptowanego planu analizy statystycznej zawierającego listę obliczeń oraz sposób ich prezentacji.
  • Jesteśmy komunikatywni i otwarci na dyskusję.

Dobieramy narzędzia statystyczne odpowiednio do zleconych zadań. Pracujemy w programach:

  • Analizy statystyczne: SAS 9.4, R 4.0.2
  • Obliczenia liczebności próby: StudySize 3.0, PS Power and Sample Size Calculation